Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno przeznaczona jest do remontów cząstkowych nawierzchni, usuwania skutków przekopów i deformacji nawierzchni, uzupełniania nawierzchni wokół studzienek, progów, chodników.

Zasady stosowania.

Przed wypełnieniem ubytków z jego krawędzi i podłoża należy usunąć luźne części i inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie ubytku nie wymagają gruntowania.

Nierówne krawędzie powinno się przyciąć do pionu ręcznie, udarowo lub piłą.

Grubość warstwy, zagęszczanej ręcznie lub ubijakiem mechanicznym, może wynosić od 15 do 40 mm.

W przypadku głębszych ubytków, większych niż 30 mm , należy wypełniać je warstwami, zagęszczając każdą warstwę osobno.

W przypadku stosowania mieszanki w temperaturze otoczenia poniżej 5oC zaleca się układanie i zagęszczanie masy w cienkich warstwach 20 mm.

Mieszanka może być stosowana w temperaturze otoczenia od -20 do +30oC i nie powinna być stosowna podczas opadów atmosferycznych.

Jeśli podczas stosowania temperatura jest powyżej +20oC, po ułożeniu i zagęszczeniu należy posypać powierzchnie piaskiem drobnoziarnistym.

Podczas wykonywania robót należy używać odzież ochronną, rękawice i okulary ochronne.

Przechowywanie. Worki z asfaltem można przechowywać na wolnym powietrzu zabezpieczając ją przed działaniem promieni słonecznych.

Asfalt można przechowywać do 18 miesięcy w suchym zacienionym miejscu, w szczelnych workach, bez przemieszczania.

W innych warunkach nie dłużej niż 6 miesięcy.

Przed zastosowaniem zaleca się aby worki były przechowywane przez co najmniej 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 15-25oC w celu zapewnienia jej urabialności i lepszego zagęszczenia podczas układania.

Copyright © Asfalt na zimno. 2012-2023.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Strony internetowe MPL Design